Khóa học Tia portal Report

Categories: Siemens Scada
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Không ít project khi vận hành cần xuất báo cáo để lấy dữ liệu sản xuất, như xuất hóa đơn, in ấn báo cáo, do đó việc lấy dữ liệu và lưu trữ dữ liệu dưới dạng báo cáo là rất cần thiết, khóa học này cung cấp cho học viên những kiến thức cơ sở để có thể xuất dữ liệu báo cáo sản xuất ra theo yêu cầu của khách hàng.

Course Content

Phần 1 – Giới thiệu bài toán thực tế

  • Bài 1 – Giới thiệu mẫu báo cáo thông dụng

Phần 2 – WinCC Advance – Xuất báo cáo mẫu mặc định

Phần 3 – WinCC Advance – Báo cáo tự cập nhật