Bản vẽ mẫu đấu nối dây cho đồ án PLC S71200

Bản vẽ này là kết quả của một đồ án PLC thực tế, cũng có thể áp dụng được khi làm dự án, được thiết kế để cung cấp một tài liệu tham khảo chi tiết về cách tích hợp và vận hành các hệ thống tự động hóa với PLC.

Nội dung của Bản vẽ:

  • Liệt kê vào ra của PLC: Trang đầu là trang liệt kê danh sách các đầu vào ra của đồ án
  • Mô tả dự án: Bản vẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về dự án tự động hóa, bao gồm mục tiêu, phạm vi và yêu cầu của dự án.
  • Kiến trúc hệ thống: Hiển thị cách các thành phần khác nhau của hệ thống được kết nối với nhau và tương tác với nhau.
  • Thiết kế mạch: Mô tả cụ thể về bố trí và kết nối của các thành phần trong PLC S7-1200, bao gồm các đầu vào và đầu ra, module mở rộng và các thiết bị ngoại vi khác.
File Type: www
Categories: Bản vẽ Autocad mẫu
Back to top button