Đồ án PLC S71200 – Dán nhãn và kiểm tra lỗi sản phẩm

Trong đề tài này, em nghiên cứu lý thuyết về lập trình PLC và sử dụng công cụ lập trình PLC Tia Portal của hãng Siemens để lập trình cho PLC S7 1200 nhằm mục đích điều khiển hệ thống. Hệ thống dán nhãn và kiểm tra lỗi do chúng em thiết kế gồm những thành thần phần cứng như hệ thống băng tải để đưa sản phẩm vào, các xylanh nâng hạ để dán nhãn và đưa sản phẩm lỗi quay lại bang tải để kiểm tra lại. Hệ thống cho phép người dùng điều khiển và giám sat trên giao diện màn hình giám sát Wincc.

File Type: www
Categories: Đồ án mẫu tự động hóa
Back to top button