Đồ án Tia portal – Phân loại sản phẩm theo kích thước

Đồ án Tia Portal – Phân loại sản phẩm theo kích thước là một dự án tự động hóa được thực hiện bằng phần mềm Tia Portal của Siemens. Dự án này nhằm mục đích tự động hóa quá trình phân loại sản phẩm theo kích thước của chúng.

Đồ án gồm ba chương:

  • Chương 1: Tổng quan về PLC S7-300 và phần mềm Tia Portal.
  • Chương 2: Thiết kế hệ thống điều khiển, giám sát  băng tải phân loại sản phẩm theo kích thước sử dung PLC S7-1200.
  • Chương 3: Chạy mô phỏng

Trong dự án này, hệ thống sử dụng các cảm biến và thiết bị đo kích thước để xác định kích thước của sản phẩm. Thông tin về kích thước này sau đó được truyền đến một trung tâm điều khiển tự động, thông qua các thiết bị PLC (Programmable Logic Controller) và các mô-đun I/O (Input/Output).

Phần mềm Tia Portal được sử dụng để lập trình và cấu hình các thiết bị điều khiển trong hệ thống, tạo ra các chương trình logic để xử lý dữ liệu từ các cảm biến và thiết bị đo, và điều khiển các thiết bị phân loại sản phẩm dựa trên thông tin kích thước nhận được.

Công nghệ tự động hóa này giúp tăng cường hiệu suất sản xuất và giảm thiểu sự can thiệp của con người trong quá trình phân loại sản phẩm, đồng thời giúp cải thiện chất lượng và đồng nhất hóa sản phẩm được sản xuất.

File Type: www
Categories: Đồ án mẫu tự động hóa
Back to top button