Dự án xử lý nước thải BECAMEX

Giới thiệu dự án

Địa chỉ: Khu công nghiệp BECAMEX Bình Phước, Tỉnh Bình phước
Công suất: 4000m3/ngày đêm

Chi tiết dự án

Một số hình ảnh thực tế tại công trình


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.