Dự án năm 2023

  • Dự án Tự động hóa xà lan kéo dây cáp biển
    🎁 Tên dự án: Lập trình PLC và thiết kế giao diện scada hệ thống kéo cáp điện cho xà lan biển 🌎 Địa điểm: Cambodia 🍀 Tải về thông tin dự án: https://mega.nz/fm/othSGBTI I – Nội dung thực hiện Trên xà lan sẽ có các tời cố định xà