Phần mềm PLC Mitsubishi GX Work 2

Giới thiệu phần mềm

Phần mềm nâng cấp và thay thế cho phần mềm GX Developer, lập trình cho các dòng PLC FX, Q, L, A, S, CNC

Phần mềm có thể lập trình cho các dòng PLC Mitsubishi dòng FX0S, FX0, FX1, FX1S, FX1N, FX1NC, FX2N, FX2NC, FX3S, FX3G, FXGC, FX3U, FX3UC, dòng Q cpu (Q mode, A mode), L cpu, QS cpu, QnA cpu, A cpu, S cpu, CNC

GX Work 2 là phần mềm được Mitsubishi nâng cấp và thay thế cho GX Developer với giao diện trực quan đẹp hơn hơn, thao tác mượt mà và có hỗ trợ thêm các ngôn ngữ lập trình khác như là FBD (Function Block Diagram), SFC (Sequential Function Chart)

Phần mềm này khá nặng, nếu máy tính lập trình cấu hình thấp thì có thể sử dụng GX Developer
Nếu các bạn lập trình cho FX5U thì cài thêm phần mềm GX Work 3

Tải phần mềm

Tải phần mềm: Link tải tốc độ cao

Key cài đặt phần mềm: 095-394462924

Hướng dẫn cài đặt

Video hướng dẫn cài đặt:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.