Phần mềmPhần mềm khác

Hướng dẫn cài phần mềm symbol factory 3.0

Symbol Factory 3.0 là một thư viện đồ hoạ với 3600 biểu tượng icon trong 60 danh mục khác nhau. Kỹ sư tự động hóa khi thiết kế Scada có thể sử dụng phần mềm này để lấy các icon hỗ trợ cho việc thiết kế SCADA trên Windows Form bởi tính đồng nhất và đa dạng của thư viện.

Tải phần mềm

Phần mềm Symbol Factory 3Link Tải Google drive/Mega
Symbol Factory 3 – 32/64bit (Link google drive 1)Symbol Factory 3 – 32/64bit(100MB)
Symbol Factory 3 – 32/64bit (Link google drive 2)Symbol Factory 3 – 32/64bit(100MB)
Symbol Factory 3 – 32/64bit (Link Mega)Symbol Factory 3 – 32/64bit(100MB)
Pass giải nénngocautomation.com

Video hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn các bước cài đặt

Bước 1: Tải và giải nén với pass: ngocautomation.com

Bước 2: Chạy file cài đặt bằng quyền Admin

Bước 3: Nhấn Next để tiếp tục

Bước 4: Nhấn đồng ý sau đó nhấn Next

Bước 5: Nhập Company name bằng tên bất kỳ không dấu sau đó nhấn Next

Bước 6: Chọn complete sau đó nhấn Next

Bước 7: Nhấn Install để tiến hành cài đặt

Bước 8: Chờ đợi phần mềm cài đặt kết thúc

Bước 9: nhấn Finish để kết thúc quá trình cài đặt

Bước 10: Sau khi cài đặt tiến hành coppy file “SF3Engine.dll” vào thư mục cài đặt để kích hoạt phần mềm, thư mục: C:\Program Files (x86)\Software Toolbox\Symbol Factory 3

Bước 11: Trải nghiệm phần mềm

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button