Kiếm tiền MMO

Hướng dẫn sử dụng siêu bot autotrade sàn bittrading

Giới thiệu bot autotrade

>> Nếu bạn chưa biết cách cài đặt bot xin hãy xem bài viết này >> Hướng dẫn cài đặt bot auto trade 255ac team

https://www.youtube.com/watch?v=p6xFYCqQTGQ

(*) Bot autotrade này có 2 chức năng nâng cao đó là truy bắt tín hiệu gãy và vào trade theo thời gian đã cài đặt trước, như chúng ta đã biết việc canh tín hiệu gãy để vào là rất mất thời gian và công sức, khi đã có bot rồi thì chúng ta chỉ việc cài lệnh và bot tự cày mà không cần làm gì.
(*) Bot này không giới hạn số lệnh cài đặt và không giới hạn số lượng thời gian cài đặt

Nội dung help trong tradding bot

 • Đăng nhập: bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản thực hoặc tài khoản demo như sau: D121059&password
 • /profittoday : Kiểm tra lợi nhuận hôm nay
 • /profitweek : Kiểm tra lợi nhuận tuần
 • /profitmonth: Kiểm tra lợi nhuận tháng
 • /signalsn: Tra cứu số cây nến gần nhất, ví dụ signals10 tức là tra cứu 10 cây nến gần nhất
 • /profit_10: Dừng khi đạt profit 10$ so với vốn – ví dụ vốn 50$, đặt lệnh profit_10, thì khi vốn lớn hơn 50 + 10 = 60$ thì tự động dừng
 • /removeprofit – Xóa cài đặt profit, không dừng trade khi đạt lợi nhuận profit
 • /stoploss_10 – Dừng khi stop loss 10$ so với vốn – ví dụ vốn 50$, đặt lệnh stoploss_10, thì khi vốn nhỏ hơn 50-10 = 40$ thì tự động dừng
 • /removestoploss – Xóa cài đặt stoploss, không dừng trade khi đến giá trị stoploss
 • /time_7h30_8h30,9h30_12h30… – Vào trade lúc 7h30 dừng trade lúc 8h30 – vào trade lúc 9h30 và dừng trade 12h30
 • /remove_time – Xóa thời gian đã cài đặt, lúc này trade sẽ không theo thời gian mà chạy liên tục khi bạn nhấn start trade
 • /bet_1,2,4,8… – Cài đặt quản lý vốn, lệnh đầu tiên mua/bán với giá trị 1$, lệnh 2 giá trị 2$, lệnh 3 giá trị 4%…
 • /check – Kiểm tra các lệnh đã cài và trạng thái tài khoản
 • /StartTrade – Chạy bot tự động
 • /StopTrade – Dừng bot tự động
 • /br1b3s_1b1s_bbb_w2 – Ví dụ ở cài đặt quản lý vốn là /bet_1,2,4 >> Gặp tín hiệu gãy 1b3s, sau tín hiệu gãy gặp tín hiệu 1b1s, thì buy1$, thua buy2$, thua buy4$, thắng 2 lần liên tiếp thì dừng và chờ tín hiệu gãy tiếp theo
 • br1b_1b1s_bbb_w15 – trade không theo lệnh gãy, gặp 1b1s thì bbb theo quản lý vốn, thắng 15 lần thì dừng, chú ý ở sau từ /br đặt duy nhât 1 lệnh, lệnh đó giống với tín hiệu đầu tiên của tín hiệu khớp lệnh

Giải thích về cài đặt lệnh gãy

Lệnh gãy là thiên hướng trade theo lịch sử xuất hiện nến, Ví dụ về một cài đặt lệnh gãy như sau: /br1b4s_1b1s_bbb_w2, đồng thời cài đặt quản lý vốn là /bet_1,2,4, mọi giải thích về câu lệnh sẽ được miêu tả như hình sau.

Giải thích về cài đặt theo thời gian

Giả sử cài đặt thời gian như sau:

/time_7h30_8h30,9h30_12h30 : Bot sẽ theo cài đặt thời gian chạy lúc 7h30 phút, và dừng lúc 8h30 phút, sau đó sẽ chạy lại lúc 9h30 phút và dừng lúc 12h30 phút. (chú ý khi cài đặt thời gian trade, không được lớn hơn 59 và không chấp nhận định dạng 00, chỉ cho phép định dạng 0, ví dụ 10h00 phải sửa thành 10h0.

Quy trình cài đặt bot

(*) Trường hợp không chạy trade theo thời gian

(*) Trường hợp trade theo thời gian

(*) Xóa các cài đặt như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button