Giải pháp

Hướng dẫn xuất báo cáo Tia portal

Không ít project khi vận hành cần xuất báo cáo để lấy dữ liệu sản xuất, như xuất hóa đơn, in ấn báo cáo, do đó việc lấy dữ liệu và lưu trữ dữ liệu dưới dạng báo cáo là rất cần thiết, khóa học này cung cấp cho học viên những kiến thức cơ sở để có thể xuất dữ liệu báo cáo sản xuất ra theo yêu cầu của khách hàng.

Thông thường sẽ có 2 mẫu báo cáo thông dụng trong các project công nghiệp gồm:

1. Mẫu báo cáo theo khung cố định

Thông thường mẫu này hay sử dụng để xuất phiếu in hoặc báo cáo mặc định theo mẻ, theo ca hoặc theo sản lượng, các dữ liệu được ghi vào ô cố định trong Excel theo trigger là nút nhấn hoặc theo Tag trigger. đối với mẫu này người lập trình cần thiết kế sẵn một form mẫu rồi mỗi lần xuất báo cáo hệ thống sẽ tự coppy mẫu đó và tạo file mới tương tự file mẫu đồng thời xuất dữ liệu vào vị trí cột/hàng excel định sẵn.

Pic1. Mẫu báo cáo theo khung cố định

2. Mẫu báo cáo tự cập nhật giá trị theo thời gian cài đặt

Mẫu này sẽ lấy giá trị từ PLC tag đồng thời tự động cập nhật bằng cách xuống hàng mới trong excel, người lập trình có thể cài đặt thời gian cập nhật dữ liệu, đối với mẫu này cũng cần tạo một form excel sẵn, vào mỗi ngày hoặc mỗi giờ (tùy cách cấu hình) thì hệ thống sẽ tự coppy file đó đồng thời tạo một file mới và tự cập nhật giá trị tag bằng cách xuống hàng trong excel.

Pic2. Mẫu báo cáo tự cập nhật dữ liệu mỗi 5s

3. Phương pháp thực hiện

Để xuất báo cáo từ tia portal ra Excel hoặc pdf chúng ta cần sử dụng VB Script, cách thực hiện cần trải qua nhiều bước mà khóa học do Ngọc Automation xây dựng giúp bạn hiểu rõ bản chất cũng như cách thực hiện để tùy biến báo cáo cho các project khác nhau!

Mời bạn tham khảo khóa học xuất báo cáo trong tia portal tại đây!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button