Lỗi chạy Runtime trên wincc không hiện Object hoặc Symbol

Hình ảnh lỗi​
Nguyên nhân​

Do bạn đang để file trong folder hoặc đường dẫn chứa file là tiếng việt có dấu

Cách xử lý​

Bước 1: Đổi folder đường dẫn chứa file thành tiếng việt không dấu

Bước 2: Mở lại và chạy Runtime bình thường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.