Phần mềm biến tần Delta VFD-Soft_V1_58 [google drive]

I – Giới thiệu phần mềm

Đây là phần mềm cài đặt, cấu hình và sửa lỗi biến tần Delta VFD-Soft_V1_58,  hỗ trợ các dòng biến tần sau: VFD-M , VFD-E , VFD-C2000 , VFD-EL , VFD-CP2000 , VFD-CH2000 , VFD-C200 , VFD-F …

Hệ điều hành hỗ trợ: Windows-XP (32bits) , Windows-7 (32/64bits) , Windows-8 (32/64bits) , Windows-10 (32/64bits)

II – Tải phần mềm

Phiên bảnLink Tải
VFD-Soft_V1_58Link 1 | Link 2 | Link 3 | Link 4 | Link 5 | Link 6

III – Hướng dẫn cài đặt

4.1. Hướng dẫn cài bằng pdf

Mời bạn xem hướng dẫn cài đặt theo file pdf sau.

Link 1: https://drive.google.com/file/d/12UF8B8tnaZvwmNNjv85khkAUvTRq6bjK/view

Link 2: https://drive.google.com/file/d/1QYCsEvXeCQgTouLe5kIF07L6cHidcAg3/view

4.2. Hướng dẫn cài bằng hình ảnh

Bước 1: Chạy phần mềm bằng quyền Admin

Bước 2: Nhấn Next

Bước 3: Tiếp tục nhấn Next

Bước 4: Nhấn Install để cài đặt cho đến khi cài xong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.