Phần mềm biến tần Delta VFD-Soft_V1_58 [google drive]

Giới thiệu phần mềm

Đây là phần mềm cài đặt, cấu hình và sửa lỗi biến tần Delta VFD-Soft_V1_58, hỗ trợ các dòng biến tần sau: VFD-M , VFD-E , VFD-C2000 , VFD-EL , VFD-CP2000 , VFD-CH2000 , VFD-C200 , VFD-F …

Hệ điều hành hỗ trợ: Windows-XP (32bits) , Windows-7 (32/64bits) , Windows-8 (32/64bits) , Windows-10 (32/64bits)

Tải phần mềm

VFD Soft V1.58Link Tải Mega/Google drive
VFD Soft V1.58 – 32/64bit (Link mega)VFD Soft V1.58 – 32/64bit(32MB)
VFD Soft V1.58 – 32/64bit (Link google drive)VFD Soft V1.58 – 32/64bit(32MB)
Pass giải nénngocautomation.com

Hướng dẫn cài đặt

Sau khi tải về giải nén và nhấn chạy file Setup, và cứ nhấn next cho đến khi kết thúc quá trình cài đặt:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.