Tải phần mềm CX-One_V4.5/ CX-Programmer_V9.7 [google drive]

Chúng tôi hỗ trợ cấp License CX-One, nếu cần license chính hãng bạn liên hệ thông tin sau:
📲 Điện thoại / Zalo : 0904 701 605
🌎 Facebook: https://www.fb.com/NGOCPLC
🏅 Gmail: vanngocpro@gmail.com

Nếu bạn gặp khó khăn khi cài đặt, chúng tôi hỗ trợ cài đặt phần mềm CX-One qua teamview/ultraview

Đây là phiên bản cập nhật của CX-ONE V4.4 (CX-Programmer V9.61). CXOne là phần mềm tổng hợp đầy đủ các tool và drive cho các thiết bị tự động hóa PLC Omron.

CX-One_V4.51 Bao gồm các gói như sau:

 • CX-Programer Ver.9.7.0.10
 • CX-Simulator Ver.2
 • SwitchBox Utility Ver.1.6.9
 • CX-Designer Ver.3.7.3
 • NV-Designer Ver.2.2.1
 • CX-Integrator Ver.2.6.6
 • CX-Drive Ver.2.9.5.25
 • CX-Motion Ver.2.39..0120
 • CX-Motion Pro Ver.1.4.6.011
 • CX-Motion MCH Ver.2.3.2
 • CX-Motion NCF Ver.1.9.4
 • CX-Position Ver.2.5.2
 • CX-Thermo V4.6.8
 • CX-Protocol Ver.2
 • CX-Process Tool Ver.5.2.4.1
 • CX-Sever Ver.5.0.24.2
 • + …

Link tải phần mềm

Tên phần mềmLink Tải
CX-One – Google driveLink 1 | Link 1.1 | Link 2 | Link 3
Pass giải nénngocautomation.com

Dự phòng: Link tốc độ cao | Pass giải nén: plc4me.com

Hướng dẫn cài đặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.