Tải phần mềm HMI Delta TPEditor V1.94 [google drive]

Giới thiệu

Phần mềm TPEditor là phần mềm chuyên dụng để thiết kế các dòng HMI Delta: TP-Series, TP70P-Series

Phần mềm hỗ trợ hệ điều hành: Windows XP 32 / 64bit, Windows Vista 32 / 64bit, Windows-7 32 / 64bit, Windows-8 64bit, Windows-10 64bit.

Tải phần mềm

Phần mềm HMI Delta TPEditor V1.94: Link tốc độ cao | Pass giải nén: plc4me.com

Hướng dẫn cài đặt

+ Step 1 : Giải nén file đã tải về

+ Step 2 : Click “Setup.exe” sau đó chọn Run

+ Step 3 : Click “Next”

+ Step 4 : Cọn “I accept the terms in license agreement” sau đó nhấn Next

+ Step 5 : Click “Next”

+ Step 6 : Chọn đường dẫn lưu sau đó nhấn “Next”

+ Step 7 : Click “Install” để bắt đầu quá trình cài đặt

+ Step 8 : Chờ cho đến khi cài đặt xong

+ Step 9 : Sau khi cài đặt thành công nhấn chọn “Finish”

Trải nghiệm phần mềm nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.