Tải và cài đặt PLC SIM Advance

Thông thường khi cài đặt phần mềm Tia portal đi kèm sẽ có PLC SIM (thường), PLC SIM (thường) chỉ có thể thực hiện các chức năng cơ bản của PLC. Tuy nhiên, về những tính năng nâng cao ở các dòng S7-1200, S7-1500 thì chưa mô phỏng được (Tham khảo bảng so sánh bên dưới). Chính vì vậy, SIMATIC S7-PLCSIM Advanced ra đời và cho phép bạn tạo bộ điều khiển ảo để mô phỏng bộ điều khiển S7-1500 và ET 200SP và cung cấp mô phỏng đầy đủ các chức năng. Sau đây Ngọc Automation sẽ hướng dẫn cài đặt phần mềm PLC SIM Advance.

Tải phần mềm

Step 1: Cài đặt phần mềm Torrent > Hướng dẫn cài Magnet Torrent

Step 2: Làm theo video hướng dẫn cài đặt bên dưới để tải và cài đặt phần mềm

Hướng dẫn cài đặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *