Giải pháp

Bẻ khóa toàn bộ các loại PLC

Giới thiệu

Phần mềm bản quyền chuyên bẻ khóa các loại PLC trên thị trường, giúp người sử dụng có thể lấy được các chương trình PLC cũ mà không có Pass.

(*) Danh sách các loại PLC có thể bẻ khóa

2.1. Đọc Pass

 • Omron PLC: CPM1A, CPM2*, CQM1, CQM1H, C200H,HX,CPM1A,CPM2A,CQM1,CQM1H,CJ1M,CS1G.CP1E,CP1H,CP1L,CJ2M,ZEN
 • Mitsubishi PLC : FX0, FX1, FX2 series, Q02, FX0,FX1,FX2,FX2C,FX2N,FX2,EPPROM,Q02,Fx3u,Fx3g level 1 
 • Mitsubishi HMI : GOT GT1020, GT1050, GT1055, GOT F920,F930 F940,
 • Delta PLC: ES,EX,SS,EC, DVP,ES,EX,SS,EC,ES,EH,Delta Projects, Sv,Ss2,Eh2 (need time to scan)
 • LG PLC: Master K80S, 120S
 • Siemens : S7-200 firmware 02.00 or below, S7-300 , S7-200 to v2 or below , Logo 0BA6 , Smart S7 with mmc memory,Siemens Projects Files , S7-200 V2.01
 • Siemens : Logo 0BA6.
 • FATEK: FBS to v4.53 ,FBE , FBs Projects
 • AB PLC: ML1000.
 • PANASONIC:NAIS FP0 ,NAIS FPG
 • FUJI -HAKKO HMI: UG series, V6,V7,V8, NB Series
 • IDEC HMI : HG2F-SS.
 • Pro-face HMI : (Without Disable Upload setting)
 • GP2000 Series : GP2600-TC11; GP2600-TC41-24V; GP2601-TC11; GP2601-TC41-24V; GP2500-TC11; GP2500-TC41-24V; GP2500-SC41-24V; GP2500-LG41-24V; GP2501-TC11; GP2501-TC41-24V; GP2501-SC11; GP2501-SC41-24V; GP2501-LG41-24V; GP2400-TC41-24V; GP2401-TC41-24V; GP2300-TC41-24V; GP2300-SC41-24V; GP2300-LG41-24V; GP2301-TC41-24V; GP2301-SC41-24V; GP2301-LG41-24V; GP2401H-TC41-24V; GP2301H-LG41-24V; GP2301H-SC41-24V;
 • GP577 Series: GP577R-TC11; GP577R-TC41-24V; GP577R-SC11; GP577R-SC41-24V; GP477R-EG11; GP477R-EG41-24VP; GP37W2-BG41-24V;
 • GP77R Series: ST400-AG41-24V; ST401-AG41-24V; ST402-AG41-24V; ST403-AG41-24V
 • Vigor PLC: VB series

2.2. Các loại HMI

 • PRO-FACE:GP SERIES
 • FUJI-HAKKO:UG SERIES , V7 , V8
 • MITSUBISHI:GOT1020 , GOT1055 , F920 , F930 ,940
 • WEINTEK:Crack XOB
 • IDEC:HG2F-SS
 • HITECH:V6

2.3. Scan Port (Quét cổng)

 • Delta : SS2,SV,ES2, EH, EH3 (With RS232&RS485 connection together and without limited or disable upload setting) Password Upload & Password ID
  Panasonic: Nais FP0,FP1,FP2
 • Panasonic: Nais FPG
 • Omron : ZEN

2.4. Xóa mật khẩu (Clear Password)

 • Omron : C200H, CP1H, CP1L,CP1E, CJ2M (with SYSMAC WAY connection and  without Funtion Block)
 • Omron :CG1G,CJ1M (with Toolbus & SYSMAC WAY connection and  without Funtion Block)
 • FUJI : NB series

2.5. Phá pass chương trình PLC (Open Project Password )

 • Delta : DVP Project Password
 • Siemens: S7-200 Project Password
 • Fatek : FBe, FBs Project Password
 • Pro-face : GP Project Password (File type: prx &prn)
 • FUJI-Hakko: U2,U3,V4,V5,V6,V7 Project Password
 • FUJI-Hakko: CF Card Password
 • Weintek: Crack Xob file
 • Hiteck : V6 Project Password

(*) Video giới thiệu

https://www.youtube.com/watch?v=7GkVZFBFIl8

Bài viết liên quan

10 Bình luận

 1. Xin chào.
  Phải làm thế nào để mua phần mềm này?
  Hãy cho tôi biết số tiền và phương pháp thanh toán.
  Bạn có thể gửi mail cho tôi.
  Tham khảo thêm là chúng mình đang ở Hàn Quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button