IoT

  • Cài đặt mật khẩu cho Broker Mosquitto
    Để bảo mật Broker cần cài đặt mật khẩu đăng nhập khi vào máy khách, bài viết này Ngọc Autonmation sẽ hướng dẫn cài đặt mật khẩu cho Mosquitto Broker Các bước thực hiện Bước 1: Sử dụng notepad++ (chạy bằng quyền Admin) tạo một file mật khẩu có tên “passwd” với nội dung là …
  • Tải và cài đặt MQTT Broker Mosquitto
    Có rất nhiều loại MQTT broker khác nhau, được viết bằng nhiều loại ngôn ngữ lập trình khác nhau. Trong bài viết này, Ngọc Automation sẽ hướng dẫn cài đặt và giới thiệu đến các bạn một MQTT broker khá phổ biến là Mosquitto Ưu nhược điểm quả Mosquitto Broker 1. Ưu điểm Ưu điểm …
Back to top button