Keyence

  • Tải phần mềm KV-Studio V11 – phần mềm PLC và HMI Keyence
    Giới thiệu phần mềm Phần mềm KV-Studio V11 là phần mềm lập trình cho các dòng PLC mới của hãng Keyence! Phần mềm KV-Studio hỗ trợ lập trình và mô phỏng PLC ngoài ra còn hỗ trợ mô phỏng kết nối với HMI. Phần mềm này hỗ trợ các dòng PLC-HMI sau: KV-8000 SeriesKV-7500 / …
  • Tải phần mềm KV-Builder – Keyence PLC đời cũ KV-KZ
    Giới thiệu phần mềm Phần mềm KV Builder V4.62 là phần mềm dùng để lập trình PLC Keyence đời cũ, Đối với PLC dòng PLC KZ của Keyence thì bạn chắc chắn phải dùng phần mềm này để lập trình. vì KV-Studio không còn tích hợp dòng PLC KZ nữa.Note: KV-Studio là phần mềm lập …
Back to top button