SQL server

  • Tải và cài đặt SQL Server 2014 chi tiết
    I – Giới thiệu chung Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu tốt nhất và phổ biến nhất trên thế giới, Microsoft SQL Server là nơi chứa dữ liệu cho các Website, các hệ thống sản xuất, các phần mềm doanh nghiệp lớn. Độ tương …
  • Hướng dẫn cài đặt MySQL chi tiết
    Hiện tại có SQL server (microsoft) và MySQL của Oracle, đối với dân tự động hoá thì mình kiến nghị sử dụng mySQL để có được bản free và thao tác tuận tiện, nhẹ và dễ dàng lập trình. dưới dây là các bước cài đặt, hãy xem thực tế …

Back to top button