Cài đặt bản visual studio 2017 – Kết nối PLC

I – Giới thiệu Visual studio​

Visual Studio phần mềm được dùng để viết code tạo trang web, các ứng dụng web hay các dịch vụ web. Hiện nay, phần mềm này hỗ trợ đa dạng các ngôn ngữ lập trình như: C++, C, VB.NET, Python, XML/XSLT, JavaScript, HTML/XHTML, CSS,…..Đây là công cụ hỗ trợ tuyệt vời cho các lập trình viên. 

II – Tải phần mềm​

Phiên bảnLink phần mềm
Visual Studio 2017 ProLink 1 | Link 2 | Link 3

III – Hướng dẫn cài đặt

Key Visual Studio 2017 pro  (nếu dùng bản pro)

  • Professional: KBJFW NXHK6 W4WJM CRMQB G3CDH
  • Professional: 4F3PR NFKDB 8HFP7 9WXGY K77T7

Video hướng dẫn cài đặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.