Cài đặt bản visual studio 2017 – Kết nối PLC

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ZiPvNJD.png

Giới thiệu chung

Visual Studio phần mềm được dùng để viết code tạo trang web, các ứng dụng web hay các dịch vụ web. Hiện nay, phần mềm này hỗ trợ đa dạng các ngôn ngữ lập trình như: C++, C, VB.NET, Python, XML/XSLT, JavaScript, HTML/XHTML, CSS,…..Đây là công cụ hỗ trợ tuyệt vời cho các lập trình viên. 

Tải phần mềm

Visual Studio 2017 ProfessionalLink phần mềm
Visual Studio 2017 Professional – 32/64bitvs2017.pro_enu – 32/64bit(3.9GB)

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Bật mạng (internet) sau đó mở phần mềm lên và cài đặt bình thường, Chạy file setup và bấm chọn Continue.

Hướng dẫn crack Visual Studio 2017  1

Bước 1.1: Làm theo hướng dẫn sau

Bước 2: Sau khi cài đặt xong, mở phần mềm lên để tiến hành kích hoạt Key Visual Studio 2017 bản quyền bằng cách vào Help > Register Product.

Hướng dẫn crack Visual Studio 2017  4

Bước 3: Bấm chọn Unlock with a Product Key

Hướng dẫn crack Visual Studio 2017  5

Bước 4: Nhập Key Visual Studio 2017 rồi bấm Apply. 

Professional: KBJFW NXHK6 W4WJM CRMQB G3CDH

Professional: 4F3PR NFKDB 8HFP7 9WXGY K77T7

tải visual studio 2017 full crack

Bước 5: Như vậy các bạn đã kích hoạt thành công Visual Studio 2017.

tải visual studio 2017 full crack

Hướng dẫn khác (áp dụng phương pháp cài này cũng được)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.