Hướng dẫnIoTKiến thức điện

Cài đặt mật khẩu cho Broker Mosquitto

Để bảo mật Broker cần cài đặt mật khẩu đăng nhập khi vào máy khách, bài viết này Ngọc Autonmation sẽ hướng dẫn cài đặt mật khẩu cho Mosquitto Broker

Các bước thực hiện

Bước 1: Sử dụng notepad++ (chạy bằng quyền Admin) tạo một file mật khẩu có tên “passwd” với nội dung là “tên đăng nhập:mật khẩu bạn cần đặt”, ở đây là “mqtt:ngocautomation” (tên đăng nhập là mqtt, mật khẩu là ngocautomation) và lưu ở folder cài đặt mosquitto. (C:\mosquitto)

Lưu ý: Nếu chưa có phần mềm notepad ++ thì bạn có thể tải tại đây

Bước 2: Chạy CMD bằng quyền Admin sau đó nhập câu lệnh “cd C:\mosquitto”

Bước 3: Chạy câu lệnh “mosquitto_passwd -U passwd”

Bước 4: Mở file “mosquitto.conf” trong thư mục “C:\mosquitto” sửa và thêm các dòng lệnh sau, sau đó lưu lại

  • allow_anonymous false
  • password_file C:\mosquitto\passwd

Bước 5: Mở Cmd bằng quyền admin stop Mosquitto sau đó start lại bằng 2 câu lệnh

  • net stop mosquitto
  • net start mosquitto

Bước 6: Cài đặt mật khẩu thành công, cùng trải nghiệm nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết khác
Close
Back to top button