Giải phápHướng dẫnKiến thức điện

Hướng dẫn kết nối S71200 với C#

Để kết nối Visual Studio với PLC S7-1200 thông qua thư viện S7.Net, Ngọc Automation hướng dẫn bạn thực hiện theo các bước sau:

 1. Cài đặt thư viện S7.Net:
  • Trước tiên, bạn cần cài đặt thư viện S7.Net vào dự án của mình. Bạn có thể sử dụng NuGet để cài đặt thư viện này. Trong Visual Studio, nhấn chuột phải vào dự án của bạn trong Solution Explorer, chọn “Manage NuGet Packages”, tìm kiếm “S7.Net”, và cài đặt thư viện.

Tải thư viện S7.net

Thư viện S7.NetTải về thư viện S7.Net
Tia V16 Adv – 64bit (Link google drive)Link 1 | Link 2
Pass giải nénngocautomation.com
 1. Kết nối với PLC S7-1200:
  • Xác định địa chỉ IP của PLC S7-1200 mà bạn muốn kết nối.
  • Sử dụng lớp S7Client trong thư viện S7.Net để thiết lập kết nối với PLC. Dưới đây là một ví dụ:
using S7.Net;
using System;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Plc plc = new Plc(CpuType.S71200, "192.168.1.100", 0, 1); // Thiết lập kết nối với PLC S7-1200

    try
    {
      plc.Open(); // Mở kết nối

      if (plc.IsConnected)
      {
        Console.WriteLine("Kết nối thành công!");

        // Điều khiển PLC hoặc đọc dữ liệu từ PLC ở đây

        // Sau khi hoàn thành công việc, đóng kết nối với PLC
        plc.Close();
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Không thể kết nối đến PLC.");
      }
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Console.WriteLine("Lỗi: " + ex.Message);
    }
  }
}
 1. Đọc và ghi dữ liệu từ PLC:
  • Sau khi kết nối thành công, bạn có thể sử dụng các phương thức của đối tượng Plc để đọc và ghi dữ liệu từ PLC S7-1200. Ví dụ, bạn có thể sử dụng phương thức Read để đọc các biến từ PLC hoặc Write để ghi dữ liệu vào PLC.
 2. Xử lý lỗi và kiểm soát kết nối:
  • Trong quá trình kết nối và truy cập dữ liệu từ PLC, luôn xử lý các ngoại lệ và kiểm soát kết nối một cách an toàn và chắc chắn.

Video hướng dẫn

Khóa học bài bản

Bạn có thể theo khóa học sau để học chi tiết hơn về cách kết nối c# với PLC Siemens (bao gồm S71200), có cả kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server.

Link khóa học: https://hoctudonghoa.com/course/khoa-hoc-scada-tren-visual-studio-c-ket-noi-plc-siemens/

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button