Giải phápHướng dẫnKiến thức điện

Hướng dẫn lập trình Modbus TCP/IP cho PLC S71200

Mô hình sử dụng 2 PLC S71200 kết nối truyền thông với nhau qua TCP/IP, dưới đây là sơ đồ đấu dây mạng kết nối máy tính, PLC Master và PLC Client.

1. Project mẫu

Lưu ý: Modbus TCP IP không thể mô phỏng trên PLC SIM do đó bạn cần có 2 PLC thực.

2. Video hướng dẫn

Phần 1 – Server đọc dữ liệu từ client

Phần 2 – Đọc ghi dữ liệu

3. Cấu hình thông số chung

Tạo project mới và cấu hình IP cho 2 PLC như sau:

Chúng ta cần bật các chức năng hệ thống cho 2 PLC Server và client.

Tạo khối Datablock (DB) cho Server và Client để cài đặt các thông số TCP/IP. các thông số địa chỉ IP, ID của client và server cài đặt như hình ảnh sau.

4. Cấu hình phía Server

Tạo một datablock sử dụng để truyền nhận dữ liệu với client.

Lưu ý: Cần tắt chức năng Optimize của DB này bằng cách: Click chuột phải vào DB và chọn properties > attribute sau đó bỏ chọn optimize block access.

Lập trình modbus TCP tại OB1

5. Cấu hình phía Client

Tạo một datablock sử dụng để truyền nhận dữ liệu với server.

Lưu ý: Cần tắt chức năng Optimize của DB này bằng cách: Click chuột phải vào DB và chọn properties > attribute sau đó bỏ chọn optimize block access.

Lập trình OB1 từ phía client

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button