Tải phần mềm cấu hình SIPROTEC DIGSI4 [google drive]

Giới thiệu phần mềm

Đây là phần mềm hỗ trợ cấu hình SIPROTEC trên máy tính, sử dụng cho công việc đo lường điện trong các trạm điện, mạng điện./

Tải phần mềm

Link Tải tốc độ cao DIGSI4_V04_93_07Link Tải tốc độ cao
DIGSI4_V04_93_07 (Link google drive)DIGSI4_V04_93_07 – 32/64bit(2.2GB)
Pass giải nénngocautomation.com

Hướng dẫn cài đặt

Step 1: Mở file cài đặt và chạy file Setup

Step 2: Chọn ngôn ngữ “English”

Step 3: Chọn DIGSI 4.93

Step 4: Nhấn Next

Step 5: Điền thông tin và Key như sau: 30325-0255-61137

Step 6: Nhấn “Next”

Step 7: Nhấn “Install”

Step 8: Chờ quá trình cài đặt hoàn tất

Step 9: Nhấn chọn Finish

Step 10: Chọn Restart Later

Step 11: Quay trở lại folder và nhấn chọn file “Setup” lần nữa

Step 12: Chọn “Device Drivers”

Step 13: Lựa chọn phần cứng mà bạn cần cấu hình, nếu thích thì cứ để tất cả như vậy, nhưng cài hơi lâu 1 chút.

Step 14: Nhấn Next và chờ quá trình cài đặt kết thúc

Step 15: Khởi động lại máy tính và trải nghiệm phần mềm nhé!

Video hướng dẫn cài đặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.