Tải phần mềm FR-Configurator2 [Cấu hình biến tần Mitsubishi]

Giới thiệu phần mềm

(*) Các gói cài đặt trong phần mềm

  • FR-Configurator SW3: Sử dụng cho inverters A700, D700, E700, F700
  • FR-Configurator2 1.03D
  • FR-Configurator2 1.13P
  • FR-Configurator2 1.15R

>>> FR-Configurator2 sử dụng để cấu hình cho tất cả các dòng biến tần A-800 Series và A-8 Của Mitsubishi

Tải phần mềm

Link tải phần mềm tốc độ cao (Google Drive), bao gồm 2 Part: Part 1 | Part 2 | Pass giải nén: plc4me.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.