Tải phần mềm GP-PRO/PB III Proface HMI Software [google drive]

Giới thiệu phần mềm

GP-PRO / PB III C-Package03 hay viết ngắn gọn là GP-PRO / PB III là phần mềm lập trình HMI dòng GP2000 cũ. Tuy không còn được sản xuất nhưng GP2000 Proface rất nhiều và phổ biến trên các dòng máy nhập khẩu từ Trung Quốc cũng như Nhật Bản.

Phần mềm lập trình cho các dòng HMI Proface: GP2600, GP2601, GP2500, GP2501, GP2401, GP2301, GP377R, GP577R Series

Tải phần mềm

GP-PRO/PB IIILink Tải Google drive
GP-PRO/PB III – 32/64bit (Link google drive)GP-PRO/PB III – 32/64bit(127MB)

Hướng dẫn cài đặt

https://www.youtube.com/watch?v=q5pGW10A-A0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.