Sửa lỗi

Please restart windows before installing new program error fix

Giới thiệu về lỗi

Các bước fix lỗi

Step 1: Vào start gõ tìm “Regedit” và Mở nó ra

Step 2: Tìm đến folde sau: HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > Control > Section Manager

Step 3: Xóa file có tên: “PendingFileRenameOperations”

Step 4: Done

Video hướng dẫn

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button