Phần mềmPhần mềm Delta

Tải phần mềm Servo delta ASDASoft [google drive]

I – Giới thiệu phần mềm ASDASoft

Phần mềm ASDASoft là phần mềm chuyên dụng của DELTA được sử dụng để kết nối, thiết lập thông số, theo dõi và sửa lỗi của các loại Servo Delta bao gồm:

  • ASDA-A Series , ASDA-A+ Series , ASDA-A2 Series , ASDA-A2R Series
  • ASDA-B Series , ASDA-B2 Series , ASDA-AB Series
  • ASDA-M Series
  • ASDA-S Series

II – Tải phần mềm​

Phiên bảnLink Tải
ASDASoft V5.4.1.0Link 1 | Link 2 | Link 3 | Link (G1) | Link (G2)

III – Hướng dẫn cài đặt​

3.1. Hướng dẫn bằng Video


3.2. Hướng dẫn cài bằng pdf

Mời bạn xem hướng dẫn cài đặt theo file pdf sau.

Link hướng dẫn: https://drive.google.com/file/d/1V6q4ouLT08I01ewomiy6oPUGl_JecZ_4/view

3.3. Hướng dẫn cài bằng hình ảnh

Bước 1: Chạy phần mềm bằng quyền Admin

Bước 2: Nhấn Next để cài đặt


Bước 3: Nhấn Install để cài đặt


Bước 4: Nhấn Next để tiếp tục cài đặt


Bước 5: Đồng ý và nhấn Next


Bước 6: Nhấn Finish


Bước 7: Nhấn Next để cài Borland


Bước 8: Nhấn Next để tiếp tục


Bước 9: Nhấn Next để tiếp tục


Bước 10: Nhấn Next để tiếp tục


Bước 11: Nhấn install để cài đặt


Bước 12: Nhấn Ok


Bước 13: Nhấn Yes


Bước 14: Cài xong nhấn Finish để kết thúc


Bước 15: Giao diện phần mềm sẽ như sau

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button