Phần mềmTorrent Link

Tải phần mềm tia portal V17 bằng Torrent nhanh

Một số các bạn khi tải đường link google drive bị lỗi thì có thể lựa chọn phương pháp tải bằng torrent còn nhanh hơn cả google drive, sau đây Ngọc Automation sẽ hướng dẫn các bạn tải Tia portal V17 bằng torrent.

Các bước tải Tia V17 bằng Torrent

Bước 1: Cài đặt phần mềm torrent theo hướng dẫn sau: Hướng dẫn cài Torrent (Nếu bạn có torrent rồi thì bỏ qua bước này)

Bước 2: Tải file chứa link torrent tia V17: TIA_Portal_V17_Torrent (Pass giải nén: ngocautomation.com)

Bước 3: Dùng phần mềm torent mở file torrent chứa Tia portal V17

Bước 3.1: Coppy và dán đường link trong file txt đã tải ở Bước 2

Sau khi mở file có 2 lựa chọn cho bạn
1. Nếu bạn cài Tia portal V17 Advance thì thực hiện bước 4.1
2. Nếu bạn muốn cài Tia portal V17 Professional thì lựa thực hiện bước 4.2.

Bước 4.1: Tải tia portal Advance V17, chọn 2 lựa chọn như hình, sau đó nhấn OK

Bước 4.2: Tải Tia porta Professional V17, chọn 3 lựa chọn như hình, sau đó nhấn OK

Bước 5: Chờ đợi quá trình tải về hoàn tất

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button