Phần mềmPhần mềm SiemensPhần mềm Tia portal

Tải phần mềm Tia V19 – google drive

Tia V19 là phiên bản phát hành tháng 11 năm 2023, Một số tính năng mới được cung cấp bởi phiên bản mới này của TIA Portal V19 từ Siemens là (đa số là chức năng nâng cao):

 • TIA Portal Version Control Interface
 • TIA Portal User Management & Access Control (UMAC)
 • TIA Portal Openness
 • TIA Portal CAx
 • TIA Portal Add-Ins
 • Engineering Options
 • TIA Portal Multiuser Engineering & TIA Projekt-Server
 • TIA Portal Teamcenter Gateway
 • TIA Portal Cloud Connector
 • TIA User Management Component
 • SIMATIC S7-PLCSIM und S7-PLCSIM Advanced V6.0
 • SIMATIC Visualization Architect
 • Runtime options
 • SIMATIC ProDiag
 • SIMATIC OPC UA S7-1500 & S7-1200

Yêu cầu máy tính phần cứng

Dưới đây là kiến nghị phần cứng khi cài đặt phần mềm

Phiên bản window hỗ trợ tia V19

Tải phần mềm

1. Tải Tia portal V19

DVD1: Khi cài phiên bản bên dưới thì bạn sẽ có các phiên bản sau (đầy đủ luôn)

 • STEP 7 Basic / Professional
 • STEP 7 Safety Basic / Advanced
 • WinCC Basic / Comfort / Advanced / Professional /Unified
Tên phiên bảnLink tải
Tia V19
STEP 7 Basic / Professional
STEP 7 Safety Basic / Advanced
WinCC Basic / Comfort / Advanced / Professional /Unified
Link 1 | Link 2Link (Siemens)
Pass giải nénngocautomation.com
Báo lỗi link tải qua zalo mình nhé0904701605 (Link update ngày 1/12/2023)

Tải Tia portal V19 trực tiếp từ trang chủ Siemens: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109820994/simatic-step-7-inkl-safety-s7-plcsim-and-wincc-v19-trial-download?dti=0&lc=en-ES

DVD2: Các phần mềm khác trong Tia Portal (cần thiết thì tải không thì thôi)

 • Hardware Support Packages
 • Open Source Software
 • Tools
Tên phiên bảnLink tải
Hardware Support Packages, Open Source Software, ToolsLink 1 | Link 2(G) | Link 3 (Siemens)
Pass giải nénngocautomation.com
Báo lỗi link tải qua zalo mình nhé0904701605 (Link update ngày 1/12/2023)

2. Tải PLC SIM V19

Tên phiên bảnLink tải
STEP 7 S7-PLCSIM V19
(incl. S7-PLCSIM Advanced V6.0)
Link 1 | Link 2 | Link 3 | Link (G) | Link (web siemens)
Pass giải nénngocautomation.com
Báo lỗi link tải qua zalo mình nhé0904701605 (Link update ngày 1/12/2023)

Tải Tia portal V19 trực tiếp từ trang chủ Siemens: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109820994/simatic-step-7-inkl-safety-s7-plcsim-and-wincc-v19-trial-download?dti=0&lc=en-ES

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết khác
Close
Back to top button