Phần mềmTorrent Link

Tải phần mềm tia portal V13 bằng Torrent nhanh

Phiên bản TIA Portal thì V13 tồn tại cách hiện tại khá lâu và được hưởng ứng khá nhiều, do đó hiện rất nhiều dự án vẫn đang nằm dưới dạng Tia v13 mà chưa update lên các version sau. Để update từ các version trước Tia Portal V13 lên các phiên bản tia sau này như V14,15,16,17… thì chúng ta cần V13 để upload cũng như cấu hình, do đó Ngọc Automation sẽ hướng dẫn tải và cài đặt phiên bản Tia Portal V13

Tải phần mềm

Tia V13 sẽ có 2 phiên bản Professional Advance, bạn có thể tải 2 phiên bản và cài đặt riêng biệt, khi bạn cài Pro thì không thể cài Advance và ngược lại, do đó bạn cần lựa chọn một phiên bản cụ thể để cài đặt cho phù hợp với dự án của bạn.

Bước 1: Cài phần mềm torrent để tải phần mềm Tia V13, hướng dẫn cài Torrent tại đây (cài torrent thì nhanh thôi, mất của bạn 1 phút thôi nhé)

Bước 2: Tùy thuộc vào lựa chọn của bạn, mình sẽ chia ra 2 trường hợp, trường hợp 1 bạn cài phần mền Tia porta V13 Advance, và trường hợp 2 bạn cài phiên bản Tia portal V13 Professional (chỉ chọn 1 trong 2 trường hợp nhé), Advance thì tương đối nhẹ, còn Pro thì tương đối nặng nhưng lại đầy đủ chức năng, chúng ta sẽ cài từng trường hợp 1 nhé:

Trường hợp 1 – Cài đặt phần mềm Tia Portal V13 Advance

Bước 1: Tải file Tia V13 torrent về Tại đây

Bước 2: Dùng phần mềm torrent mở file vừa tải về.

Bước 3: Lựa chọn tải về các gói phần mềm sau

Bước 4: Thứ tự cài đặt: Simatic Step7 Professional V13 > Simatic Wincc comfort Advance V13 > SIMATIC STEP7 V13 PLC SIM > Crack (xem mục bên dưới)

Trường hợp 2 – Cài đặt phần mềm Tia Portal V13 Professional

Bước 1: Tải file Tia V13 torrent về Tại đây

Bước 2: Dùng phần mềm torrent mở file vừa tải về.

Bước 3: Lựa chọn tải về các gói phần mềm sau

Bước 4: Thứ tự cài đặt: Simatic Step7 Professional V13 > Simatic Wincc Professional V13 > SIMATIC STEP7 V13 PLC SIM > Crack (xem mục bên dưới)

Hướng dẫn crack

Làm theo hướng dẫn sau để tiến hành crack phần mềm tia portal : Link hướng dẫn

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button