Hướng dẫnKiến thức điện

Các lệnh tính toán số học PLC Mitsubishi

2.1. Các lệnh toán học thông dụng

2.2. Lệnh toán học với các kiểu dữ liệu khác nhau

Mỗi kiểu dữ liệu ta sử dụng lệnh toán học riêng theo biểu đồ dưới (biểu đồ dưới ví dụ cho lệnh cộng ADD, còn các lệnh trừ, nhân, chia cũng tương tự)

Lưu ý 1: Lệnh cộng/trừ/nhân/chia số nguyên 32bit và số thực thì miền nhớ phải Offset 2 đơn vị ( ví dụ D0 thì tiếp đến là D2)

Lưu ý 2: Các lệnh toán học không chỉ thực hiện được trên 2 miền nhớ mà ta còn có thể thực hiện cộng 1 miền nhớ với 1 hằng số hoặc cộng 2 hằng số để đưa ra kết quả vào một ô nhớ

2.3. Các lệnh toán học về Góc

Note: Các hàm góc chỉ áp dụng cho dữ liệu kiểu số thực

2.4. Tính toán khi dùng xung

Khi muốn tính toán trong 1 xung, tức là thực hiện trong 1 vòng quét của PLC thì ta thêm chữ P sau câu lệnh.

Hai câu lệnh trên là tương đương nhau, khi X0 lên 1 thì hàm sẽ thực hiện tính toán trong 1 chu kỳ quét của PLC, giá trị hằng số 2 sẽ cộng với D0 và trả về kết quả ở D1 (D1 = 2 + D0) chỉ trong 1 vòng quét của PLC.

Lưu ý: Lệnh tính toán dùng xung P này thường được dùng để tự tăng 1 ô nhớ lên 1 giá trị nào đó (tương đương bộ đếm) như ví dụ sau

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button