Hướng dẫn cài đặt phần mềm biến tần Siemens (Sinamic Starter V4.5 SP1 G110,G120)

Phần mềm sử dụng để cài đặt các thông số biến tần sinamic của Siemens, hỗ trợ tất cả các dòng G110,G120.

Siemens Starter Dvd (Current Version) | ShipSupport

I – Tải phần mềm

Bản mới nhất – STARTER_V54_SP2_HF1Link 1 | Link dự phòng (đường cùng)
Bản cũ – STARTER_V4.5_SP1Link 1
Pass giải nénngocautomation.com

II – Hướng dẫn cài đặt

Dưới dây là video hướng dẫn cài đặt:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.