Hướng dẫn cài đặt phần mềm biến tần Siemens (Sinamic Starter V4.5 SP1 G110,G120)

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ZiPvNJD.png

Phần mềm sử dụng để cài đặt các thông số biến tần sinamic của Siemens, hỗ trợ tất cả các dòng G110,G120.

Siemens Starter Dvd (Current Version) | ShipSupport

Link tải phần mềm: >> Tải về | Pass giải nén: ngocautomation.com

2. Phần mềm Thuốc

Sim_EKB_InstallSim_EKB_Install(920kb)
Pass giải nénngocautomation.com

Hướng dẫn cài đặt

Dưới dây là video hướng dẫn cài đặt:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.