Kiến thức điệnPhần mềm Siemens

Node red là gì?

Node-RED là một công cụ mã nguồn mở và trực quan được sử dụng để xây dựng các luồng làm việc (workflows) và ứng dụng Internet of Things (IoT). Nó cung cấp một giao diện đồ họa dựa trên trình duyệt web, cho phép người dùng kết nối các nút (node) với nhau để xử lý dữ liệu và tương tác với các thiết bị và dịch vụ khác nhau.

Node-RED được xây dựng trên nền tảng Node.js và sử dụng trình duyệt web để tạo ra một giao diện dễ sử dụng. Người dùng có thể kéo và thả các nút từ thư viện có sẵn để tạo ra luồng làm việc theo ý muốn. Các nút có thể thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, bao gồm xử lý dữ liệu, kết nối và tương tác với các dịch vụ web, cơ sở dữ liệu, thiết bị IoT và nhiều hơn nữa.

Node-RED có một cộng đồng rộng lớn và có sẵn nhiều bộ nút mở rộng, cho phép người dùng tương tác với các nền tảng và dịch vụ phổ biến như MQTT, HTTP, MySQL, MongoDB, Twitter, Raspberry Pi, Arduino và nhiều hơn nữa. Công cụ này rất linh hoạt và phù hợp cho việc phát triển các ứng dụng IoT, tự động hóa và quản lý dữ liệu.

Các tính năng của Node-RED

Node-RED có nhiều tính năng hữu ích và mạnh mẽ để xây dựng và quản lý các luồng làm việc (workflows) và ứng dụng IoT. Dưới đây là một số tính năng chính của Node-RED:

 • Giao diện trực quan: Node-RED cung cấp một giao diện đồ họa dễ sử dụng dựa trên trình duyệt web. Người dùng có thể kéo và thả các nút để tạo và kết nối các luồng làm việc một cách trực quan.
 • Các nút và luồng đa dạng: Node-RED đi kèm với một bộ sưu tập nút mở rộng lớn, cho phép bạn tương tác với các thiết bị, dịch vụ và giao thức khác nhau. Các nút này bao gồm MQTT, HTTP, cơ sở dữ liệu, xử lý dữ liệu, gửi email, gửi tin nhắn và nhiều hơn nữa. Bạn cũng có thể tạo các nút tùy chỉnh của riêng mình.
 • Tích hợp dịch vụ web: Node-RED cho phép bạn tương tác với các dịch vụ web phổ biến như Twitter, Facebook, Dropbox và nhiều dịch vụ khác. Bạn có thể gửi yêu cầu API, nhận dữ liệu từ các dịch vụ này và thực hiện các hành động liên quan.
 • Tích hợp IoT: Node-RED được phát triển đặc biệt cho việc xây dựng ứng dụng IoT. Bạn có thể tương tác với các thiết bị như Raspberry Pi, Arduino, các cảm biến và các nền tảng IoT khác. Node-RED cung cấp các nút và giao thức như MQTT, CoAP và Modbus để liên kết và thu thập dữ liệu từ các thiết bị IoT.
 • Xử lý dữ liệu linh hoạt: Node-RED cho phép bạn xử lý, biến đổi và lọc dữ liệu theo ý muốn. Bạn có thể sử dụng các nút có sẵn để thực hiện các hoạt động như chuyển đổi định dạng, phân tích văn bản, tính toán, lưu trữ và đồng bộ dữ liệu.
 • Giao tiếp thời gian thực: Node-RED hỗ trợ giao tiếp thời gian thực và khả năng phát hiện sự kiện. Bạn có thể tạo các luồng làm việc để theo dõi, giám sát và phản ứng

Có thể cài đặt node red ở đâu

Node-RED có thể được sử dụng ở nhiều định dạng và môi trường khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ về nơi mà Node-RED có thể được triển khai:

 • Máy tính cá nhân: Bạn có thể cài đặt Node-RED trực tiếp trên máy tính cá nhân của bạn, bao gồm hệ điều hành Windows, macOS và Linux. Điều này cho phép bạn xây dựng và chạy các luồng làm việc trên máy tính để tự động hóa các quy trình, xử lý dữ liệu và tương tác với các dịch vụ khác nhau.
 • Máy chủ: Node-RED có thể được triển khai trên máy chủ để xây dựng ứng dụng và dịch vụ phức tạp hơn. Bạn có thể cài đặt Node-RED trên các máy chủ vật lý hoặc máy chủ ảo, như máy chủ Linux hoặc Windows Server. Điều này cho phép bạn xây dựng các ứng dụng IoT, quản lý dữ liệu và triển khai các luồng làm việc tự động trên môi trường máy chủ.
 • Đám mây: Node-RED có thể được triển khai trên các nền tảng đám mây như Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure hoặc Google Cloud Platform (GCP). Các nhà cung cấp đám mây này thường cung cấp dịch vụ quản lý và triển khai Node-RED dưới dạng các dịch vụ dựa trên đám mây, giúp bạn xây dựng và chạy các luồng làm việc trên cơ sở hạ tầng đám mây.
 • Thiết bị IoT: Node-RED có thể được triển khai trực tiếp trên các thiết bị nhúng như Raspberry Pi, Arduino hoặc các thiết bị IoT khác. Điều này cho phép bạn xây dựng các ứng dụng IoT phức tạp trên các thiết bị có tài nguyên hạn chế và tương tác với các cảm biến, thiết bị và dịch vụ khác trong mạng IoT.

Node-RED là một công cụ linh hoạt và có thể được triển khai trên nhiều môi trường khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu và yêu cầu của dự án.

Ứng dụng của node-Red

Node-RED có rất nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ về ứng dụng của Node-RED:

 • Internet of Things (IoT): Node-RED là một công cụ mạnh mẽ để xây dựng các ứng dụng IoT. Bạn có thể sử dụng Node-RED để kết nối, thu thập dữ liệu và điều khiển các thiết bị IoT như cảm biến, bộ điều khiển và thiết bị mạng. Bạn cũng có thể tạo các luồng làm việc để xử lý dữ liệu, giám sát và phản ứng đối với sự kiện từ các thiết bị IoT.
 • Tự động hóa quy trình: Node-RED cho phép bạn tự động hóa các quy trình và công việc. Bạn có thể xây dựng các luồng làm việc để thực hiện các nhiệm vụ như quản lý lịch trình, gửi thông báo, xử lý dữ liệu, tương tác với hệ thống và dịch vụ khác. Node-RED giúp giảm thiểu công sức và thời gian làm việc cần thiết cho các quy trình tự động.
 • Xử lý dữ liệu và tích hợp hệ thống: Node-RED cung cấp các công cụ và nút để xử lý dữ liệu, chuyển đổi định dạng, tính toán và lưu trữ dữ liệu. Bạn có thể sử dụng Node-RED để tích hợp và tương tác với các hệ thống và dịch vụ khác nhau như cơ sở dữ liệu, hệ thống tệp, giao thức web, API và dịch vụ đám mây.
 • Giám sát và quản lý: Node-RED cho phép bạn xây dựng các bảng điều khiển (dashboard) và giao diện người dùng để giám sát và quản lý các quy trình, dữ liệu và thiết bị. Bạn có thể tạo các trang web tương tác, biểu đồ, bảng và các yếu tố trực quan khác để hiển thị thông tin và điều khiển hoạt động của hệ thống.
 • Phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo: Node-RED cung cấp tích hợp với các công cụ và thư viện phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo như TensorFlow và Node.js Machine Learning. Bạn có thể sử dụng Node-RED để xây dựng các mô hình, phân loại dữ liệu, nhận dạng hình ảnh.

Cài đặt Node RED trên Windows

Bước 1: Cài đặt Node.js

 • Truy cập trang web chính thức của Node.js tại https://nodejs.org
 • Tải xuống phiên bản LTS (Long-Term Support) của Node.js dành cho hệ điều hành Windows.
 • Chạy tệp cài đặt đã tải xuống và hoàn thành quá trình cài đặt Node.js.

Bước 2: Cài đặt Node-RED

 • Mở Command Prompt hoặc PowerShell trên Windows.
 • Chạy lệnh sau để cài đặt Node-RED:
npm install -g --unsafe-perm node-red

Lệnh trên sẽ tải và cài đặt Node-RED từ kho lưu trữ npm (Node Package Manager). --unsafe-perm được sử dụng để tránh lỗi quyền hạn trong quá trình cài đặt.

Bước 3: Chạy Node-RED

 • Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn có thể chạy Node-RED bằng cách chạy lệnh sau trong Command Prompt hoặc PowerShell:
node-red
 • Node-RED sẽ khởi chạy và hiển thị các thông tin liên quan đến quá trình khởi tạo.
 • Mở trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ http://localhost:1880 để truy cập giao diện Node-RED.

Bây giờ bạn đã cài đặt và chạy thành công Node-RED trên Windows. Bạn có thể bắt đầu tạo luồng làm việc và tương tác với các nút khác nhau trong giao diện Node-RED để xây dựng ứng dụng IoT hoặc các quy trình tự động hóa.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button